Pravilnik nagradne igre "Nagradite se zdravljem"

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

„Nagradite se zdravljem“

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre "Nagradite se zdravljem" (dalje: Nagradna igra) je agencija Medicinska mreža d.o.o., Martićeva 72, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 060144240, OIB: 21825564487, (dalje u tekstu Priređivač).

 

Članak 2.

Svrha priređivanja Nagradne igre je promidžba Priređivača te poticanje usluga Priređivača.

 

Članak 3.

Nagradna igra trajat će od 07.02.2017. godine do 13.02.2017. godine, zaključno do 24:00 h.

 

Članak 4.

Fond nagrada Nagradne igre, po tržišnim cijenama proizvoda i usluga važećim u trenutku podnošenja zahtjeva Ministarstvu financija za izdavanje odobrenja u ukupnoj vrijednosti iznosi 7.300,00 kn.

 

Članak 5.

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada: 5x Health Card kartica, koje su u vlasništvu agencije Medicinska mreža d.o.o., po cijeni godišnje pretplate u iznosu od 365,00 kn. 

Priređivač ne može nagrade zamijeniti za novac niti neki drugi oblik nagrade.

 

Članak 6.

Sudionici nagradne igre bit će upoznati s načinom sudjelovanja i pravilima nagradne igre putem Facebook stranice Priređivača te internet stranici Priređivača nagradne igre na www.health-card.com

Pravo sudjelovanje u nagradnoj igri imaju svi korisnici Facebooka koji stranicu „Health Card“ na Facebooku označe „sviđa mi se“ i podijele objavu Nagradne igre „Nagradite se zdravljem“ na stranici „Health Card“ na Facebooku.

 

Članak 7.

U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača i vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Nagradne igre. 

 

Članak 8.

Nakon proteka roka za sudjelovanje u Nagradnoj igri svi sudionici koji su ispunili uvjete nagradne igre izvlačit će se slučajnim odabirom uz korištenje 

računala (random.org ) uz nazočnost tročlane komisije imenovane od strane Priređivača (dalje u tekstu: Komisija).

Izvlačenje dobitnika će se održati po završetku nagradne igre, dana 14.02.2017. godine.

 

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici priređivača u roku od pet (5) dana od izvlačenja.

Dobitnici nagrada bit će o nagradi obaviješteni pismenim putem na kućnu adresu. 

 

Članak 10.

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.

 

Članak 11.

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči Dobitniku njihovu isporuku.

 

Članak 12.

Svaki Dobitnik u Nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima, dobiti će nagradu na kućnu adresu.

Kućnu adresu ćemo zatražiti naknadno od Dobitnika naknada kako bi mogli izvršiti dostavu.

Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od trideset (30) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podići u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

 

Članak 13.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača prema Dobitniku.

 

Članak 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. 

Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem Facebook stranice Priređivača.

 

Članak 15.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Priređivač se obvezuje pet (5) % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 16.

U slučaju spora između Sudionika Nagradne igre i Priređivača utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

Članak 17.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na web stranicama organizatora.

Pravila nagradne igre odobrena su rješenjem Središnjeg ureda Ministarstva financija Porezne uprave.

          Direktor

Matija Karmelić

 

 Odobrilo Ministarstvo financija

 

 KLASA: UP/I- 460-02/17-01/31

URBROJ: 513-07-21-01/17-3

Iz Health Card ponude